top of page

Fan Group

Public·8 members

Hotarare Aga Dizolvare Si Lichidare FirmaIn societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord cu creditorii.
hotarare aga dizolvare si lichidare firmaAceasta cerere trebuie insotita de o serie de documente juridice, intre care hotararea AGA de aprobare a dizolvarii cu lichidare simultana, imputernicire notariala pentru persoana care depune actele, dovada platii taxelor la ONRC si de publicare a hotararii AGA in Monitorul Oficial partea a IV-a (taxele se achita direct la ONRC).


Procedura efectiva de lichidare si, implicit, de radiere poate incepe abia dupa trecerea unei perioade obligatorii de 30 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial partea a IV-a a hotararii de dizolvare cu lichidare simultana, perioada in care eventualii creditori / opozanti pot ataca decizia (pot face opozitie la dizolvarea si lichidarea societatii), potrivit art. 234 din legea nr. 31/1990. Atentie, publicarea in Monitorul Oficial partea a IV-a poate avea loc si la o luna-o luna jumatate de la depunerea actelor in aceasta prima etapa la ONRC. Numararea celor 30 de zile se face dupa apartitia in monitor a AGA de dizolvare.


Datele concrete fata de care societatea se raporteaza si intreprinde anumite demersuri privind decizia sa de a se radia sunt doar cele de pe documentele legale: certificatele de mentiuni eliberate de ONRC, data Monitorului Oficial partea a IV-a in care s-a publicat AGA de dizolvare cu lichidare simultana si de la care se calculeaza cele 30 de zile de opozitie si alte asemenea.


Bilantul de lichidare este un alt document, pe care societatea trebuie sa-l depuna doar la ANAF, asa cum am specificat mai sus, dupa admiterea cererii de dizolvare a societatii de la ONRC, bilant care are sume atat pe precedent, cat si pe coloana de curent.


Ca urmare, pana la radierea societatii din ONRC, aceasta are personalitate juridica si poate sa intreprinda absolut toate operatiunile normale, obisnuite ale unei societati, inclusiv vanzarea mijloacelor fixe. Faptul ca societatea este in dizolvare cu lichidare simultana nu reprezinta nici un impediment ca societatea sa-si valorifice / scadea din evidenta bunurile, dimpotriva, chiar trebuie efectuate aceste operatiuni.


Asociatii prezenti confirma ca hotararea de fata s-a adoptat cu respectarea cerintelor legale si statutare pentru validitatea sa, adunarea generala fiind convocata cu respectarea termenului legal si statutar.


În primul rând, trebuie ca toți asociații să fie de acord cu privire la dizolvarea și lichidarea societății, ceea ce se poate dovedi a fi o adevărată aventură dacă, să zicem, nu vă mai înțelegeți.


Documentele necesare etapei de dizolvare și lichidare voluntară sunt:1. Cerere de înregistrare persoane juridice;2. Decizia asociatului unic sau Hotărârea AGA de dizolvare și lichidare simultană a societății. De asemenea se precizează și modalitatea de împărțire a activelor rămase;3. Delegația persoanei care depune mențiunea, dacă este cazul (dacă persoana care depune documentația este alta decât unul dintre asociați/administratori);4. Dovada achitării taxelor legale la Registrul Comerțului.


Termenul de eliberare al lucrării este de 3 zile lucrătoare din ziua în care dosarul a primit număr de înregistrare la Registrul Comerțului.După eliberarea primei etape se așteaptă publicarea Deciziei asociatului unic sau Hotărârii AGA de dizolvare și lichidare voluntară în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.După trecerea celor 30 de zile de la publicarea documentului mai sus menționat, se poate trece la etapa a II-a de radiere, aceasta în cazul în care nu s-a înregistrat vreo opoziție. În cazul în care s-a facut opoziție, cererea de radiere a firmei se poate introduce după ce a devenit irevocabilă hotărârea de respingere a opoziției (sau, după caz, hotărârea prin care se constată că firma sau asociatul unic a plătit datoriile ori a oferit garanții acceptate de creditori sau a convenit cu aceștia un aranjament pentru plata datoriilor) dar nu mai devreme de termenul de 30 de zile în care pot apărea și alte opoziții.


Detin un SRL in care suntem 2 asociati si am decis sa inchidem firma, fara lichidator, neavand nici un fel de active si pasive (am discutat cu contabilul aspectele fiscale).Care este formularea exacta si corecta (din care sa rezulte ca este vorba despre o radiere si lichidare voluntara) pe care trebuie sa o folosesc in Hotararea AGA pe care trebuie sa o depun in prima etapa la ONRC? Trebuie sa precizez si ca nu am datorii la stat si ca nu exista active si pasive?


Încheierea activităţii unei societăţi presupune, de obicei, înainte de procedurile de dizolvare, lichidare şi radiere achitarea contributiilor la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale, achitarea impozitelor şi taxelor locale, valorificarea imobilizărilor, stocurilor şi bunurilor, precum şi rambursarea creanţelor neplătite până la acel moment.


Atunci când firma are mai mulţi asociaţi, există situaţii în care se poate solicita dizolvarea societăţii înainte de expirarea termenului din actul constitutiv (dacă există menţionat expres).


Aceste menţiuni obligatorii în actul constitutiv sunt, în principal: datele de identificare ale asociaţilor, forma societăţii, denumirea societăţii, sediul social al societăţii, sediile secundare ale societăţii (sau după caz, condiţiile pentru înfiinţarea lor ulterioară), obiectul de activitate al societăţii, capitalul social, administratorii, datele de identificare ale primilor cenzori şi ale auditorului financiar (dacă există), participarea fiecărui asociat la beneficii şi pierderi, durata societăţii, precum şi modul şi/sau situaţiile de dizolvare şi de lichidare.


Dizolvarea înseamnă încetarea a activității societății comerciale, adică firma nu mai poate emite facturi pentru activități prevăzute în obiectului de activitate, ci se pregătește doar pentru lichidarea patrimoniului, putând efectua operațiuni de plăți și încasări în numerar și/sau prin bancă.


Asociații pot hotărî, conform art. 235 din L. 31/1990, odată cu dizolvarea, și modul de lichidare al societății, astfel încât dizolvarea și lichidarea să fie cumulate. Acest lucru este posibil în situația în care firma nu are datorii. În situația în care firma nu are datorii, dar deține bunuri, acestea se vor repartiza asociaților, prin votul unanim al acestora, care vor delibera cu privire la modalitatea de împărțire a bunurilor.


Hotărârea de dizolvare emisă de către asociați, va cuprinde și mențiunile de lichidare și radiere ale firmei respective, iar în cazul în care firma înregistrează datorii, este necesară numirea unui lichidator (practician în insolvență, membru U.N.P.I.R.), pentru a desfășura operațiunile de lichidare și radiere ale operatorului economic, din registrul comerțului.


De precizat faptul că pe toată durata etapei de dizolvare și lichidare a firmei, se vor depune toate declarațiile fiscale și situațiile financiare, prevăzute de Legea contabilității și Codul de Procedură Fiscală.


Din punct de vedere contabil, aspectele legate de retragerea unui asociat sunt reglementate de Ordinul nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor.


Realizam procedurile pentru suspendare temporara de activitate, administrare in procedura de reorganizare si faliment, recuperare debite si gestiunea portofoliului de creditori, procedee si scheme de dizolvare si lichidare voluntara sau judiciara a firmei. 350c69d7ab


https://soundcloud.com/uniionkutikax/microsoft-office-2016-free-download-full-version-with-product-key-patched

https://soundcloud.com/icapspirno/forza-horizon-4-download-updated-crack

https://soundcloud.com/vieirpinsu/download-dll-files-fixer-full-version-with-crack-link

https://soundcloud.com/sandsobarge1976/winrar-94fbr-best

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page